Autorské právo.

Dovolujeme si vás upozornit, že paní MgA. Irina Popova má autorská práva na veškeré vytvořené její choreografie pro soutěžní čísla, choreografie používané pro představení a pro jiné kulturní aktivity. Má plné právo odsouhlasit či neodsouhlasit použití jejího díla na jakoukoliv kulturní či vzdělávací akci jinou osobou. V případě, že dojde ke zneužití autorských práv či použití bez souhlasu autora, má právo si hájit svá autorská práva právní cestou, dle zákona o autorských právech.